Zwroty

W przypadku chęci odstąpienia od zawartej umowy, może Pani / Pan posłużyć się poniższym formularzem, przesyłając go do nas pocztą tradycyjną lub elektroniczną na adres email: sklep@rb-cosmetics.pl. Jeżeli formularz nie jest przesyłany wraz ze zwracanym produktem, proszę pamiętać, że możemy wstrzymać się ze zwrotem płatności do chwili otrzymania rzeczy z powrotem lub dostarczenia nam dowodu jej odesłania.

Formularz do pobrania

Odstąpienie od umowy Konsumenta

  1. masz prawo odstąpić od umowy bez podawania przyczyny w terminie 14 dni od dnia odebrania przesyłki z kupionymi produktami.
  2. produkty, które zwracasz muszą być w stanie nienaruszonym, czyli nie mogły np. zostać otwarte, ani wypróbowane.
  3. poinformuj nas o swojej decyzji o odstąpieniu od umowy: na przykład wyślij pismo pocztą na adres Firmy lub pocztą elektroniczną na adres email sklep@rb-cosmetics.pl.
  4. Możesz skorzystać ze wzoru Formularz do pobrania odstąpienia od umowy jednak nie jest to obowiązkowe.
  5. aby zachować termin do odstąpienia od umowy, wystarczy, abyś wysłał informację dotyczącą odstąpienia od umowy przed upływem 14 dni od odebrania przesyłki.
  6. zwróć produk niezwłocznie, jednak nie później niż 14 dni od dnia, w którym dałeś nam znać, że odstępujesz od umowy. Do zachowania terminu wystarczy odesłanie produktu przed jego upływem.
  7. ponosisz bezpośrednie koszty zwrotu.
  8. My zwrócimy Tobie wszystkie otrzymane od Ciebie płatności za zwracany towar, w tym najtańszy dostępny w naszym Sklepie koszt dostarczenia produktów (jeśli zapłaciłeś za przesyłkę) nie później niż 14 dni od dnia, w którym dostaliśmy informację o odstąpieniu od umowy. Zwrot płatności zostanie dokonany przy użyciu takiego samego sposobu płatności, jakiego użyłeś w pierwotnej transakcji, chyba że życzysz sobie innego sposobu – daj znam znać. W każdym przypadku nie poniesiesz żadnych opłat w związku z formą zwrotu płatności.
  9. możemy wstrzymać się ze zwrotem płatności do chwili otrzymania rzeczy z powrotem lub dostarczenia przez Ciebie dowodu jej odesłania, w zależności od tego, które zdarzenie nastąpi wcześniej.
  10. ponosisz odpowiedzialność za zmniejszenie wartości produktu będące wynikiem korzystania z produktu w sposób wykraczający poza konieczny do stwierdzenia charakteru, cech i funkcjonowania produktu.

Szczegóły rozpatrywania reklamacji zgodnie z przepisami polskiego prawa zawarte są w Regulaminie Sklepu na stronie: https://rb-cosmetics.pl/regulamin/.