Klauzula informacyjna dla FANPAGE

Klauzula informacyjna dla FANPAGE’a RB Cosmetics Naturalne

Klauzula informacyjna dla FANPAGE’a RB Cosmetics Naturalne

Zgodnie z art. 13 ust. 1 ust.2 RODO (czyli Ogólnego Rozporządzenia o Ochronie Danych Osobowych) informuję, że Administratorem Twoich danych osobowych na stronie fanpage RB Cosmetics Naturalne (dalej jako Fanpage) jest RB Cosmetics Sp. z o.o.; e-mail: kontakt@rb-cosmetics.pl; www.rb-cosmetics.pl.

Twoje dane osobowe podawane na Fanpage będą przetwarzane w celu administrowania i zarządzania Fanpage, komunikowania się z Tobą, wchodzenia w interakcje, kierowania do Ciebie treści marketingowych i tworzenia społeczności Fanpage.

Podstawą ich przetwarzania jest Twoja zgoda. Dobrowolnie decydujesz się na polubienie / obserwowanie Fanpage. Zasady panujące na Fanpage są ustalane przez Administratora, jednakże zasady przebywania w portalu społecznościowym Facebook wynikają z regulaminów Facebooka.

W każdej chwili możesz przestać obserwować Fanpage. Nie będą Ci się jednak wówczas wyświetlać żadne treści pochodzące od Administratora a związane z Fanpage.

Administrator widzi Twoje dane osobowe, takie jak np. imię, nazwisko czy informacje ogólne, które umieszczasz na swoim profilu jako publiczne. Przetwarzanie pozostałych danych osobowych jest dokonywane przez portal społecznościowy Facebook i na warunkach zawartych w jego regulaminach.

Twoje dane osobowe będą przetwarzane przez okres prowadzenia/ istnienia Fanpage na podstawie Twojej zgody wyrażonej przez polubienie / kliknięcie „Obserwuj” Fanpage lub wejście w interakcje np. pozostawienie komentarza, oraz w celu realizacji prawnie uzasadnionych interesów Administratora, tj. marketingu własnych produktów lub usług albo ochrona przed roszczeniami. Twoje dane osobowe będą udostępniane innym odbiorcom danych takim jak portal Facebook, współpracującym agencjom reklamowym lub innym podwykonawcom obsługującym Fanpage, serwisowi IT, wirtualnej asystentce, jeśli dojdzie do kontaktu poza portalem Facebook.

Masz prawo dostępu do treści swoich danych, ich poprawiania, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania, prawo do przenoszenia danych, prawo żądania dostępu do danych, prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego, prawo do bycia zapomnianym oraz prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie i po prostu zaprzestania obserwowania Fanpage lub wypisanie się z Grupy. Cofnięcie zgody pozostaje bez wpływu na przetwarzanie danych, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem.

Twoje dane mogą być przekazywane do państw trzecich zgodnie z regulaminem Facebooka. Facebook Inc. Przystąpił do tzw. Tarczy Prywatności – Privacy Shield.

Twoje dane mogą być profilowane co pomaga w lepszym spersonalizowaniu oferty reklamowej kierowanej do Ciebie. Nie będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany w rozumieniu RODO.